Vad är Yoga Golf?

Vad är Yoga Golf?

Yoga Golf är en helt ny inlärningsmetod för golfspelare som har testats och finslipats under ett års tid med mycket gott resultat. Yoga Golf tar avstamp, dels i den allra senaste forskningen om hjärnan och hur man lär sig saker effektivast, dels i den mångtusenåriga yogatraditionen.

Vad säger hjärnforskningen?

Den senaste kunskapen om hur hjärnan tar emot och minns ny information har bokstavligen revolutionerat synen på hur man bör lära sig. Bl.a. står det helt klart att motorisk inlärning, som golf, inte bör ske genom språkliga instruktioner. Hjärnan är helt enkelt inte designad för att ta emot instruktioner som kroppen sen ska utföra. När man lär sig en kroppsrörelse kan man antingen välja att försöka kontrollera den eller att observera den. Det förstnämnda är än idag helt dominerande. Man tar lektioner, läser instruktionsböcker och tidningar och försöker utföra vad som sägs och skrivs. Allt tyder dock på att det går betydligt snabbare för kroppen att lära sig en ny rörelse om man observerar vad som händer utan att försöka kontrollera någonting. Det motoriska minnet får då en chans att, utan press, ta till sig en ny erfarenhet.

Vad har yoga med golf att göra?

För de flesta av oss är det ganska svårt att överge kontrollen och istället börja observera vad som händer i kroppen. Yogaövningar av olika slag, exempelvis kropps- och andningsövningar, försätter hjärnan i det perfekta tillståndet för inlärning. Tankarna stillas och uppmärksamheten riktas inåt istället för mot, exempelvis, yttre svårigheter. Av yogaövningar blir du samtidigt starkare, smidigare, mer koncentrerad och koordinerad. Det är alltså ingen slump att många av de bästa golfarna i världen utövar yoga